İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile seçim tedbirleri genelgesi!

İçişleri Bakanlığı 81 kent valiliğine gönderdiği seçenek genelgesinde, seçimlerde alınması koşul olan önlemleri bildirdi. Genelgeye göre, şehirlerde seçimlerin anlık takibinin yapılabilmesi amaciyla seçenek koordinasyon merkezleri kurulacak. pkk terör örgütünün seçmenleri baskı altına almasına müsaade edilmeyecekken, Suriyeliler ve etnik kimlik üzerinden provaktif davranış girişimlerine karşı da tedbirler alınacak. Elektrik, doğalgaz ve yakit boru hatlarında tedbirler alınacak. Siber hücum ve sabotajlara karşı tedbirler getirilecek. yasamsal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunanlara da müdahale edilecek. 

İçişleri Bakanı Süleyman asil imzasıyla 81 kent valiliğine seçenek genelgesi tebliğ edildi. Genelgeye göre, İçişleri bakanimiz Yardımcısı başkanlığında, Bakanlık merkezinde, memleket çapında seçimle alakalı her biçimde tedbiri gözden geçirmek, gelişmelerin anlık olarak takibini uygulamak ve kent valileri ile devamlı iletişim seklinde bulunmak üzere, “Seçim Koordinasyon Komisyonu” oluşturuldu. İllerde ise kent düzeyinde seçimlerin güven ve huzur içinde geçirilmesi ve koordinasyonun sağlanması emeliyle ‘İl seçenek Koordinasyon Merkezleri’ kuruldu.

Ayrıca, Bakanlık merkezinde ve bütün şehirlerde 7/24 asalına göre etkinlik gösteren Güvenlik ve aciliyetli vaziyetler Koordinasyon Merkezi (GAMER),seçimlere ait alana gelen bütün olayların takibini yaparak Merkeze ulaşan verileri İçişleri Bakanlığı üst düzey yöneticilerine anlık olarak aktaracak.

SOYLU TOPLANTI YAPACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başkanlığında, seçenek güvenliğine ait alınan ve alınacak bütün tedbirlerin gözden geçirilmesi amacıyla; kent valileri, kent zaptiye komutanları, kent güvenlik müdürleri ve var var olan şehirlerde kıyı güvenlik komutanlarının katılımlarıyla seçenek güvenliğine ait bölge toplantıları yapılacak.

Valiler, sehirlerinde güvenlik birim amirleri ve gerek görülecek başka yöneticilerin katılımıyla seçenek güvenliği toplantıları yapacak ve seçenek sürecinde alınacak tedbirleri kapsayacak şekilde İl seçenek Güvenlik Tasarıları hazırlayacak.

GÜVENLİK PERSONELİ GÖREVLENDİRİLECEK

Seçim güvenliğine baz alinarak planların uygulanmasında ve tedbirlerin alınmasında görev yapacak yeteri civarindan sayıda emniyet, jandarma, kıyı güvenlik personelinin, güvenlik korucuları ve gönüllü güvenlik korucularının görevlendirilmeleri yapılmış/yapılacak olup bütün kolluk birimlerinin tam tek iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmaları sağlanacak.

Terör örgütü ve uzantılarının seçilecek kisi istemini baskıyla etkilemeye baz alinarak girişimlerine müsaade edilmeyecek. Siyasi parti temsilcilerinin ve adayların rastgele tek baskıya ve kısıtlamaya maruz kalmadan, alakalı mevzuat çerçevesinde propaganda ve benzeyen çalışmaları yapmalarını sağlayacak tedbirler alınacak.

MANİPÜLASYONA MÜSAADE EDİLMEYECEK

Seçim öncesi, seçenek bugünü ve sonrasında huzur ortamını bozmayı planlayan kişi ve grupların faaliyetlerinin önlenmesi, seçenek neticeleri üzerinden yaşanacak tartışmaların asayiş ve güvenlik sorununa dönüşmemesi amaciyla İhtiyaç duyulan var olan bütün tedbirler alınacak.

Seçim sürecinde pkk terör örgütü ve uzantılarının, ülkenin güven ve huzurunu bozmaya, menfi algı oluşturmaya yönelik, mümkün bütün gayretleri yakinen takip edilecek. Başta vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu umuma açık yerler, turistik bölgeler, havaalanı, deniz limanı, otobüs terminali, şimendifer istasyonu, alışveriş merkezi ve benzeyen yerlerde İhtiyaç duyulan önleyici güvenlik tedbirleri alınacak.

Provokatif davranışlarla Suriyeli misafirlerimiz ve değişik etnik ve kültürel kimlikler üzerinden asayiş olaylarının (hırsızlık, taciz gibi) yasamsal olaylara dönüşmemesi amaciyla İhtiyaç duyulan tedbirler planlanacak ve bu tür olaylara fırsat verilmeyecek.

JENARATÖRLER hazir vaziyette TUTULACAK

Seçim sürecinde ve özellikle seçenek gününde akım kesintilerinin önüne geçebilmek amacıyla; enerji dağıtım merkezleri, doğalgaz ve yakit boru hatları ile başka duygulu tesislere baz alinarak alınan savunma tedbirleri gözden geçirilecek. İlgili kurumlarla İhtiyaç duyulan koordinasyon sağlanarak, seçimle alakalı bütün alanlarda enerji arzının sürekliliğini sağlamak emeliyle jeneratör ve benzeyen güç kaynakları kullanıma hazır halde bulundurulacak.

Bilişim sistemlerini işlevsiz vaziyete getirmeye baz alinarak siber hücum ve sabotaj eylemlerine karşı İhtiyaç duyulan tedbirler alınacak, özellikle yasamsal medya ortamında yapılan “provokatif paylaşımlar” kolluk birimlerimizin “bilişim suçları ile ugras ekipleri” tarafından yakından takip edilerek, rastgele tek provokasyona alan verilmeyecek.

Seçimlerin yapılacağı okullarda bulunan her biçimde kamera sisteminin faal olmasına baz alinarak İhtiyaç duyulan tedbirler alınacak. Binaların teknik altyapısı gözden geçirilerek binaların aydınlatma imkân ve sistemleri ile güvenlik kameraları çalışır halde bulundurulacak.

ULUSLARARASI GÖZLEMCİLERE MİSAFİRPERVERLİK GÖSTERİLECEK

Seçimleri izlemek üzere ülkemize istikbal üyesi bulunduğumuz beynelmilel kuruluş temsilcileri ile yabancı büyükelçilik temsilcilerine İhtiyaç duyulan misafirperverlik gösterilerek, çalışmaları amaciyla ahenk gösteren ortam sağlanacak.

Ayrıca valiliklerimizce, mahallin özelliklerine göre seçenek sürecinde alana gelebilecek hassasiyetler çerçevesinde İhtiyaç duyulan riziko değerlendirmeleri yapılarak, alınmasında gerek görülen ek tedbirler uygulamaya konulacak.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir