Bedelli askerlik ve imar barışından bütçeye dev katkı

Cumhurbaşkanlığının raporuna göre, 2018’de beklenen genel bütçe vergi dışı gerçekleşmesi yüzde 40’lık artış gösterdi. çok artışta bedelli askerlik ve bayındır barışı gelirleri tesirli oldu.

Milliyet gazetesinden Kıvanç El, haberinde raporun detaylarına yer verdi.

Merkezi yönetim bütçe kanununda 65 milyar 780 milyon Lira olarak hedeflenen kurumlar vergisi tahsilatı sene nihayetinde 78 milyar 673 milyon Lira olarak gerçekleşti. Merkezi yönetim bütçe kanununda 146 milyar 524 milyon Lira olarak öngörülen var olan hususi tüketim vergisi tahsilatı sene nihayetinde 133 milyar 906 milyon Lira ile hedefin yüzde 8,6 altında kaldı. Bu vaziyete özellikle ekonomide görülen gelişmeler neticesinde yapılan ÖTV indirimleri neden oldu. 2018’de mahalli idarelerin bütçe giderleri tek evvelki seneye göre yüzde 21 artarken bütçe gelirleri ise yüzde 18 arttı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının raporuna göre 2018’de merkezi bütçe gelirleri umulandan yüzde 8 dahada çok gerçekleşti. 696,8 milyar Lira olarak hedeflenen gelirler 757,9 olarak gerçekleşti. Raporda bu Vaziyetin vergi gelirleri ile faiz, pay ve karar tahsilatlarının olasılık edilenden çok olması gösterildi.

YAPILANDIRMA TAHSİLATI

genel bütçe gelirlerinde vergi, anne kalemi oluştururken 2018 senesi amaciyla 599 milyar Lira vergi geliri hedeflendiği, 621 milyar Lira vergi gelirine ulaşıldığı raporda belirtildi. Raporda, “Vergi gelirlerindeki bu çok performansı başta kurumlar vergisi olmak üzere Bir hayli vergi kalemi müspet etkilemiştir. 2018’de kur ve dışalım kaynaklı ithalde alınan KDV ile ücret ve taşınır kapital iradı kaynaklı istikbal vergisinde tahminin üzerinde artış yaşanmıştır.

Ayrı olarak tekrar yapılandırma kanunları kapsamında beklentinin üzerinde tahsilatlar sağlanmıştır” denildi. sosyal güvenlik müessesesi ödemeleri, kent hususi idareleri ve belediyelere var olan borçlar ile vergi cezalarının affına ait alacaklar tekrar yapılandırılmıştı. 2018’de 122 milyar istikbal vergisi hedefine karşın 138 milyar gerçekleştiği, 65 milyar kurumlar vergisi hedefi konurken de 78 milyar kurumlar vergisi toplandığı da rapora yansıdı.

ÖTV İNDİRİMİ GELİRİ DÜŞÜRDÜ

Merkezi yönetim bütçe kanununda 146,5 milyar olarak öngörülen var olan ÖTV ise, sene nihayetinde 133,9 milyar ile hedefin yüzde 8,6 altında kaldı. Raporda, bu vaziyete neden olarak, “Ekonomide görülen gelişmeler neticesinde ÖTV’ye elbet mallardaki tüketim ve ücret değişimlerinin yanı sıra Bir takım motorlu taşıtlara ait ÖTV ile Bir takım dayanıklı tüketim mallarına ait ÖTV’lerde belli tek süre nitelikli nispet indirimleri ile yakit ve doğal gaz ürünlerine ait Bir takım mallarda eşel mobil sistemi kaynaklı ÖTV indirimleri tesirli olmuştur” denildi.

BEDELLİ ASKERLİK İLE İMAR BARIŞ ETKİSİ

genel bütçe vergi dışı istikbal gerçekleşmelerinde de 97,4 milyar Lira olarak öngörülen istikbal 136,5 olarak gerçekleşti. Yüzde 40’in üzerinde gerçekleşen bu artışın nedeni de raporda, “Bunun nedeni ise, faizler, paylar ve cezalar ile girişim ve mülkiyet gelirleri kalemlerinin beklenenin üzerinde gerçekleşmesidir. 2018’de uygulamaya konulan bedelli askerlik ile bayındır barışı kapsamındaki gelirler bu çok artışta tesirli olmuştur” ifadeleri yer aldı.

SEÇİM SÜRECİNDE mahalli İDARE BÜTÇELERİNDE AÇIK ARTTI

Raporda, mahalli yönetim bütçeleriyle alakalı değerlendirme de yer aldı. bunun için göre, 2018’de mahalli idarelerin bütçe giderleri 2017’ye göre yüzde 21,4 oranında çogalarak 183,6 milyar olarak gerçekleşmişken, bütçe gelirleri ise yüzde 18,1 oranında çogalarak 157,9 milyar Lira oldu. Başka bir deyişle belediyelerin gideri artarken geliri düştü. Raporda, “bu nedenle 25 milyar 719 milyon Lira bütçe açığı alana çıkmıştır” denildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.