SAVCILIK DOSYALARINDA ŞİKAYETTEN VAZGEÇME

 

Savcılık dosyalarında şikayetten vazgeçme durumunda dosya kapanır mı? sonuç ne olur?

 

Cumhuriyet Başsavcılıkları kanunların suç olarak tanımladığı olayları inceler ve dosyaları bu konuda karara bağlar. Türk Ceza Kanunu’nda ve bazı kanunlarda suç olarak anılan suç olarak tanımlanan olaylar hakkında inceleme sonucuna göre takipsizlik, iddianame gibi kararlar verilebilmektedir. Soruşturmalar genel olarak şikayet veya ihbar üzerine yürütülmektedir. Bu yüzden de vatandaşlar arasında, şüpheliler hakkında şikayetten vazgeçilmesi halinde dosyalar kapatılacak, takipsizlik kararı verilecekmiş gibi bir yanılgı mevcuttur, ancak burada dikkat edilmesi gereken konu şudur; bazı suçlar şikayete tabi iken bazı suçlar ise şikayete tabi olmayıp, kamunun takibinde olduğundan dolayı şikayete tabi olmazlar. Bu sebeple de dosyanın mağduru şikayetten vazgeçse de dosya işlemden kaldırılmaz, takipsizlik kararı verilmez. Şüpheli hakkında kamu davası açılır. Burada dikkat edilmesi gereken husus kanun maddelerinde “mağdurun şikayeti üzerine” tabirinin bulunması gerekir. Şikayete tabi suçlarda, mağdurun şikayetten vazgeçmesi durumunda dosya şüpheli lehine kapanır. Aksi takdirde şikayetten vazgeçmenin bir hükmü olmaz,tek faydası kovuşturma aşamasında mahkeme heyetinin gözünde hafifletici bir etkisi olarak sayılabilir.

 

Kanunlarda Bazı Suçlar Ufak Farklılıklarla Şikayet Hususu Değişiklik Gösterebilmektedir

 

Ayrıca belirtmek gerekir ki, kanunların ilgili maddelerinde şikayete tabi olarak gözüken bazı suçlar; devamı maddeleri, destek maddeleri veya fıkralarında şikayete tabi olmayabilir veya şikayete tabi olmayan bir suç devamı maddelerinde ve fıkralarında şikayete tabi olduğu anlaşılabilir. Örnek vermek gerekirse; Türk Ceza Kanunu 125 maddesi genel çerçevesi itibarıyla şikayete tabiidir ancak 125/3 maddesinde belirtilen suçlar şikayete tabi değildir. Başka bir örnek ise; Türk Ceza Kanunu 106 maddesinde tanımlanan tehdit suçu şikayete tabi değil iken 2.cümlesi şikayete tabi olarak tanımlanmıştır. Burada suçun tanımının tamamen incelenmesi gerekmektedir. Ayrıca kanunda suçların ortak hükümlerinin de gözden geçirilmesi gerekmektedir.

 

Bu ve buna benzer daha fazla konu hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz BURAYA TIKLAYARAK www.YARGI.org içeriğine ulaşabilirsiniz.